TYPY ZASKLENÍ

V dnešní době představují izolační skla neodmyslitelnou součást moderní architektury. Vzhledem k tomu, že musí být schopna splňovat celou řadu náročných kritérií, lze správnou volbou zasklení docílit nejen snížení nákladů na vytápění, ale zajistit také příjemné klima v interiéru, eliminovat hlukovou zátěž, chránit sebe i své blízké před úrazem v důsledku poškození skla a v neposlední řadě také přispět k ochraně životního prostředí snížením emisí oxidu uhličitého.

Běžně se dodávají izolační dvojskla i trojskla, která jsou konstruována jako dvě či tři tabule plochého skla. Vzdálenost mezi skly je vymezena různě širokými hliníkovými, nebo plastovými distančními rámečky. Tloušťka distančního rámečku má podstatný vliv na výsledné izolační vlastnosti. Navíc rámeček mezi skly zabraňuje nežádoucí kondenzaci vodní páry, a tedy rosení ve spodní části okna.

Při výběru zasklení je třeba zvážit:

Podle těchto požadavků a konkrétní situace je výběr zasklení oken realizováno dle následujících hledisek:

  • tepelné:
  • součinitel prostupu tepla Ug = 0,6 - 1,4 W/m2K
  • akustické:
  • zvukový útlum 30 - 50 dB
  • bezpečnostní:
  • dle přání zákazníka
  • pohledové:
  • ornamentní, reflexní, mřížkované, barevné